ÇATI OLUĞU ve DRENAJ

Düz çatılar; alçak noktalara yerleştirilen ve binanın yağmur suyu drenaj sitemine bağlanan çatı süzgeçlerine doğru eğimli olmalıdır.

Eğimli çatılar tarafından akıtılan su, zemin erozyonunun önlemek için saçaklar boyunca yerleştirilen oluklarda toplanmalıdır. Oluklar, suyu yağmur iniş borularına boşaltırken, iniş boruları bir pis su ya da yağmur suyu kanalına dökülürler.