Mantolama binalarda ısı kayıp ve kazançlarını önlemek amacıyla, içten dıştan ve ortadan olmak üzere üç farklı teknik ve her tekniğe uygun ısı yalıtımı malzemeleri kullanılarak yapılan izolasyon uygulamasıdır.

Mantolamanın temel amacı bir yapının dışa bakan bileşenlerinin içinden ısı akışını ve aktarımını kontrol etmek ve böylece soğuk mevsimlerde aşırı ısı kaybını, sıcak havalarda aşırı ısı kazanımını önlemektir. Bu kontrol, bir yapıda insan konforunun sağlanması için kullanılan ısıtma ve soğutma teçhizatlarının ihtiyaç duyduğu enerji miktarını oldukça azaltabilir.

İÇ CEPHE MANTOLAMA

Mantolama levhaları (XPS veya EPS) ile yapılan iç cephe mantolama uygulaması, döşemelerin dış duvara bağlandığı kısımlarda ısı köprüleri oluşmasına neden olmakla birlikte dış cephe mantolama uygulamasının yapılamayacağı durumlar için önerilir.

DIŞ CEPHE MANTOLAMA

Yeni yapılan binalarda kanunen zorunlu olan dış cephe mantolama uygulaması için kullanılan malzemeler, bina yüzeyinde doğrudan atmosferik şartlara maruz kalacağı için teknik olarak değişiklik göstermektedir. Dış cephe ısı yalıtımı için yaygın olarak Ekspande Polistiren (EPS)  mantolama sistemi kullanılmaktadır, aşağıda EPS sistemi için kullanılan mantolama malzemeleri ve uygulama aşamaları detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.