Çatı şekilleri binaların özelliklerine göre farklı olabilir ise de genel bir sınıflandırma ile aşağıdaki isimlerle gruplandırılabilir:

 • Sundurma (tek satıhlı) çatı

 • Beşik (çift satıhlı) çatı

 • Kırma çatı

 • Kelebek çatı

 • Mansart çatı

 • Şet (testere dişli) çatı

 • Kule çatı

 • Kubbe çatı

 • Silindir (tonoz) çatı

 • Sivri çatı

 • Fenerli çatı